Yonn dé nouvèl Kannigwé

Culture / Education Aucun commentaire

Zafè nou ranjé ofilaplon, ékip teknik la té asou menm larèl la. Par konséken travay nou fèt adan an bon lespri sa ki permèt nou wosé nivo sé dansè ya.

Lé diféran katégori laj pa jennen nou.Téni tibren plis tyanmay épi plis gason , sa ki té bon menm . An mwa janvyé 2008 nou miziré nivo sé manmay nou an , sa permèt nou gadé poblèm chak sé moun lan kontèl ,kanman , chasé kwazé …

Nou ka kontinyé woulé asou larèl apwann bat tanbou bèlè lé sanmdi apwé midi asou stad Pyè Alityè ( ALIKER )

Sa nou ka rikoumandé ,ki asou larèl dansé épi tanbou , sé ki fok pa two présé . Fok pwan tan konpwann Bèlè ya , tan sézi lèspri Bèlè ya.