Matinik ka vansé

by Palima | 9 avril 2015 12 h 10 min

                            

 

 

 

                           

                           Matinik ka vansé                               

 

Travo an péyi-a

Toupatou ou pasé

Latè an lari-a,

An ti koulè mawon

 

La COLAS té pasé an jou

Traktopel ja fouyé an tou

 

Prèmié pon lotorout

Pou alé Chatobef,

Loto’w sé an loto lafwar, lé montàn rus.

 

Ou ka monté, ou ka désann

Dé ti rwet, viré monté

Pasé pasi, pasé pala

An jou ou ké rivé

Ou ké wè  limiè-a

 

Ou sòti la rokad pou alé Chatobef

Fo’w viré désann Sent Térez

Fè dé twa ti wondi

Pou ou pé wè douvan’w

 

Chef chantié, latélé, laradio

Kontan

I ka travay ba péyi-a

I ka fouyé tou

Mé nou pé pasé,

Péyi-a ka vansé

 

Pep-la ka vini fou

Ka swé adan loto

Chèché sav a ki lè

K i lè i ké rivé

Rivé la i té lé

 

Tout moun la alarè

Ka vansé kon tòti

Asou an rel, dé rel

Délè jis twa rel

 

Chak moun adan loto’y

Ka soufè jòdi jou

Pou i pé wè dèmen

Bidim TCSP

 

Matinik ka vansé

Mé pep-la alarè

Matinik ka vansé

 Pep-la pòkò ka wè douvan’y

 

Tansion moun ka monté

Tout moun ka piétiné

Piétiné an chimen

Piétiné an travay

Moun ka piétiné moun

Matinik ka vansé

 

Matinik ka vansé

Matinik ka dansé

Dé pa douvan

Dis pa dèyè

Matinik ka vansé

Mé pep-la ka tjilé

 

Tan pou  travo fini

Lavi moun ja fini

Tan pou travo fini

Lantripiz ja fini

 

Toupatou ou pasé

Moun ka élé anmwé

An jounen pa pasé

Pou moun pa rété pri

Pa rété an lari

An péyi Matinik

 

Yo ké di sé pa travo selman

Mé sé travo ki lakoz

Loto ka pran pàn tout koté

Afos vansé-rété

Vansé-rété

Vansé-rété

 

San konté loto varek

Varek ki alarè

Pas Matinik ka vansé

Mé varek alarè

 

Varek bò kay moun

Moun ka soufè

Ped frijidè télé

Pèsonn pa jan sonjé

Pàn loto

Sé varek ki lakoz

Matinik ka vansé

 

 

Vonik L. (nov.14)

 


Partager[1]Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Endnotes:
  1. Partager: https://simplesharebuttons.com

Source URL: http://www.lepalima.org/web/?p=4053